3 lutego, podczas zachodniopomorskiego okręgowego finału 54. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, 40 uczestników z całego województwa walczyło o miejsce w finale centralnym. Zawody okręgowe odbyły się na Kampusie Piastów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego jest dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów), a członkami są pracownicy naszego Instytutu oraz Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Etap ustny zostanie przeprowadzony za miesiąc, 2 marca.

– Uczestniczycie w sztafecie pokoleń, w której wcześniej brali udział wspaniali poloniści, profesorowie, poeci, pisarze – przywitał uczestników Olimpiady dr hab. Piotr Krupiński, prof. US, przewodniczący komitetu okręgowego OLiJP oraz dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie – ma już długą tradycję, ponieważ odbywa się bez przerwy od 1970 roku. W tym roku szkolnym ma miejsce 54. jej edycja. Kierowana jest ona do osób, które są zainteresowane zgłębianiem zagadnień historii i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze. Celem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów wykazujących zainteresowania powyższą problematyką oraz ich opiekunów – nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach ponadpodstawowych. Od 1989 roku zmagania polonistyczne przeprowadzane są także poza granicami Polski, odbywają się na Litwie, Białorusi, Łotwie, w Czechach, Ukrainie, a także na Słowacji i na Węgrzech.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich – zawody szkolne (I stopnia) zakończyły się 25 listopada 2023 roku. Uczniowie pisali samodzielną pracę na wybrany jeden z dziewięciu tematów zaproponowanych przez Komitet Główny OLiJP (6 tematów literackich, jeden z języka i 2 z dziedziny teatru). Zawody okręgowe (II stopnia) mają miejsce w 19 siedzibach komitetów okręgowych, m.in. w Szczecinie. Ten etap złożony jest z części pisemnej, a następnie ustnej. Trzeci etap – zawody ogólnopolskie – także obejmuje część pisemną i ustną.

W sobotę 3 lutego w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w alei Piastów 40B odbyła się rywalizacja pomiędzy 41 uczestnikami zakwalifikowanymi do zawodów okręgowych, uczniami liceów z województwa zachodniopomorskiego (w całej Polsce do II etapu dostało się około tysiąca uczniów). Pierwsza część zawodów polegała na napisaniu pracy z zakresu literatury dawnej lub współczesnej oraz teatru. Uczniowie mogli także przeprowadzić interpretację wybranego utworu poetyckiego. Po krótkiej przerwie uczestnicy zasiedli do napisania testu językowego, w którym udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. odmiany nazwisk, znaczeń wyrazów, rodzin słowotwórczych, dokonali także analizy składniowej wypowiedzenia wielokrotnie złożonego. Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego czuwał Przewodniczący Komitetu Okręgowego dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów), sekretarz – mgr Anna Tomczyk (polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 68 w Szczecinie) oraz literaturoznawcy (dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, dr hab. Ewa Tierling-Śledź, dr Barbara Popiel, dr Jędrzej Wijas) i językoznawczynie (dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, dr Beata Afeltowicz) z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Olimpijczycy, który uzyskają wymaganą liczbę punktów, przejdą do etapu ustnego, który odbędzie się w Szczecinie 2 marca br. Zawody ogólnopolskie (część pisemna i ustna) zaplanowane są na drugą połowę kwietnia i będą przeprowadzane w Pałacu Staszica w Warszawie. Warto także przypomnieć, że laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i uzyskują z niego najwyższą ocenę. Uniwersytet Szczeciński przyjmuje laureatów OLiJP, przyznając im dodatkowe przywileje w trakcie procesu rekrutacji (więcej na temat rekrutacji na kierunki prowadzone na Uniwersytecie Szczecińskim na stronie internetowej https://kandydaci.usz.edu.pl).

Wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych OLiJP dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w dalszym przebiegu Olimpiady, a ich polonistom-opiekunom dziękujemy za współpracę oraz za przygotowanie swoich podopiecznych.