Kampus – Piastów

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Literatury i Nowych Mediów

Sekretariat Instytutu Literatury i Nowych Mediów
tel. 91/444 28 94

Aleja Piastów 40 B

71-065 Szczecin