W Instytucie Literatury i Nowych Mediów możesz studiować

  • filologię polską (studia licencjackie i magisterskie),
  • dziennikarstwo i komunikację i komunikację społeczną (studia licencjackie)
  • dziennikarstwo i zarządzanie mediami (studia magisterskie)
  • italianistykę (studia licencjackie i magisterskie)
  • bałtyckie studia kulturowe (studia magisterskie)