Zapraszamy do obejrzenia audycji „Całkiem niezła historia” popularyzującego wiedzę o Stalagu II D w Stargardzie, wyemitowanego 24 marca 2023 r. w telewizji regionalnej TVP3.

W audycji wzięła udział pani Małgorzata Musiał, Studentka Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych II stopnia w dyscyplinie filologia polska i historia. Pani Małgorzata Musiał obecnie finalizuje prace nad rozprawą magisterską pt. KLASYFIKACJA I OPIS ŹRÓDEŁ PISANYCH  O ŻYCIU CODZIENNYM JEŃCÓW STALAGU II D W STARGARDZIE W LATACH 1939-1945, która powstaje pod opieką prof. dr hab. Agaty Zawiszewskiej (ILiNM) oraz dra Pawła Migdalskiego (IH).

Film znajduje się w LINKU