Pani mgr Małgorzata Musiał, absolwentka interdyscyplinarnych studiów zaawansowanych, studiując naraz dwa kierunki – historię i filologię polską, została wyróżniona drugim miejscem w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą analizie strat wywołanych II Wojną Światową. Pani Małgorzata studiowała pod kierunkiem dr. hab. Pawła Migdalskiego (historia) i prof. Agaty Zawiszewskiej (filologia polska).
Nagroda w wysokości 10000 zł została ufundowana przez instytucję organizującą konkurs – Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego
Serdecznie gratulujemy!