9 września na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się XII edycja Narodowego Czytania. W tym roku organizatorzy pochylili się na twórczością Elizy Orzeszkowej. Szczecińska aktorka, Joanna Matuszek, odczytała fragmenty „Nad Niemnem”, a prof. Agata Zawiszewska w rozmowie z uczestnikami wydarzenia przybliżyła postać autorki, a także niesłabnącą aktualność jej twórczości.
Na zdjęciach także dr Jędrzej Wijas, wicedyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zdjęcia autorstwa Tymoteusza Tylawika z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Szczecinie.