26 maja odbyło się interdyscyplinarne Studenckie Seminarium Naukowe „Law, literature and culture: (red)discoveries” zorganizowane przez dr hab. Katarzynę Jaworską-Biskup i Annę Ronewicz. Spotkanie było okazją do żywej dyskusji na tematy z pogranicza prawa, literatury i kultury. Oprócz studentów filologii angielskiej w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele koła naukowego „Romanesimo” z Wydziału Prawa i Administracji pod opieką dr hab. Maciej Jońcy, prof. US. Seminarium pokazało, że ścieżki prawa, literatury i kultury wzajemnie się przenikają, a dialog reprezentantów z pozoru odrębnych dyscyplin prowadzi do konstruktywnych wniosków i stanowi platformę do wymiany wzajemnych doświadczeń i przemyśleń naukowych.