prof. dr hab. Dariusz Śnieżko

dariusz.sniezko@usz.edu.pl

Wydział Humanistyczny US

Piastów 40b, budynek nr 4, p. 203

71-065 Szczecin

tel. 91 444 26 53

Pola badawcze

 • antropologia literatury dawnej
 • chronopoetyka
 • historiografia staropolska
 • poetyka historyczna
 • mitografizm w literaturze.

Projekty badawcze

 • Stypendium Fundacji A. M. Mellona (Instytut Warburga, Londyn 1998)
 • „Kronika wszytkiego świata Marcina Bielskiego – pogranicze dyskursów” (2000-2003) grant indywidualny KBN, kierownik projektu
 • „Literackie reprezentacje doświadczenia”; (2006) grant MNiSW, wykonawca
 • „Pisanie historii jako czytanie literatury”; (2007) grant MNiSW, wykonawca
 • „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” (2008-2009) grant NPRH, wykonawca
 • „Sensualność w piśmiennictwie i kulturze Polski od średniowiecza do XX w.” (2010-2013) grant NCBiR– koordynator krajowy w zakresie kultury staropolskiej
 • ”Modi memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej” (2013) grant NCN, wykonawca
 • „Kronika albo historyja świata Marcina Bielskiego (1564) – edycja dzieła” (2014-2019) grant NPRH, kierownik projektu.

Wybrane publikacje naukowe

Książki

 • Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory – warianty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Rebis, 1996
 • Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej [red.]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Rebis, 1996
 • “Kronika wszytkiego świata” Marcina Bielskiego – pogranicze dyskursów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2004 (nagroda I Wydziału PAN im. Aleksandra Brücknera)
 • Poetologie pamięci [red.]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2011
 • Kompleksja literatury. Studia staropolskie. Kraków: TWiA Universitas 2019 (nominacja do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego)
 • Marcin Bielski, Kronika, to jest historyja świata. T. 1-3 [oprac. Dariusz Śnieżko, Dorota Kozaryn, przy współudziale Eleny Karczewskiej]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2019.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • „Mit wieku złotego w twórczości Jana Kochanowskiego”. Pamiętnik Literacki 1990, 1
 • „Swojskie i obce w kronice uniwersalnej (przykład Marcina Bielskiego)”. Teksty Drugie 2003, 1. Przedruk w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), red. Włodzimierz Bolecki i Grzegorz Gazda. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2003
 • „Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury”. Teksty Drugie 2006, 6. Przedruk w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki i Ewa Nawrocka. Warszawa 2007. Wersja w języku angielskim: “How did the Old Polish Body Read? Somatic Experiences of Reading”. Teksty Drugie 2013, Special Issue English Edition
 • „Dawni autorzy o grafomanii”. Przestrzenie Teorii 2007 (8)
 • Głos w panelu „Wokół książki Andrzeja Mencwela Wyobraźnia antropologiczna„. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2008, 4
 • „Pismo i głos: historia i literatura”. Teksty Drugie 2008, 1/2. Przedruk w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. Włodzimierz Bolecki i Jerzy Madejski. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2010
 • „Jak pisało staropolskie ciało?”. Litteraria Copernicana, 2012, 1
 • “Pismo i głos jako kategorie poetyki historycznej (liryka XVI wieku)”. Ruch Literacki 2012, 6. Przedruk w: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Boleckiego. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2015
 • „Pamiątka”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media, 2013, 1
 • „Renesansowe modernizacje kroniki uniwersalnej”. Teksty Drugie 2019, 2
 • „Fraszka jako gatunek somatyczny”. Analecta. Studia z dziejów historii nauki 2020, 2
 • „Dedykacja odręczna”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2020, 2
 • „Proza polskiego renesansu wobec antropologii humanistycznej, czyli negocjowanie pozycji w świecie układanym na nowo”. Roczniki Humanistyczne 2021, 1
 • „Chronopoetyka (zwłaszcza dawna) i jej przekładnie”. Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 2021, 1
 • „Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata Marcina Bielskiego”. Tematy i Konteksty 11 (2021).

 Rozdziały w monografiach

 • „Dwudziestowieczna sytuacja panegiryczna”. W: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, red. Inga Iwasiów, Jerzy Madejski. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1994. Tłumaczenie angielskie: „The 20th Century Panegyric Situation”. W: Studies on Socialist Realism. The Polish View, Edit. by Anna Artwińska, Bartłomiej Starnawski, Grzegorz Wołowiec, transl. by Maja Jaros, John M. Bates, Stanley Bill,  Kalina Iwanek. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016
 • “Wtajemniczenia Wiktora Rubena. Interpretacja mitograficzna”. W: „Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, red. Inga Iwasiów i Jerzy Madejski. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1996.
 • „Małpa a sprawa polska. Interpretacja mitograficzna”. W: “Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa, red. Inga Iwasiów i Jerzy Madejski. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 1999.
 • „Stary poeta wysiaduje”.  W: “Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza, red. Inga Iwasiów i Jerzy Madejski. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2002.
 • „Marcin Bielski i aleksandreidy”. W: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska i Agnieszka Czechowicz. Warszawa:  Wydawnictwo IBL PAN, 2008
 • „Antoni Szandlerowski: Kapłan – kochanek – poeta”. W: Pisarze w sutannach i habitach, red. Robert Cieślak i Piotr Urbański. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2008
 • „Grafomania w sieci”. W: Tekst (w) sieci 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, red. Anna Gumkowska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 • „Marcin Bielski i wiedza tajemna”. W: Staropolskie kompendia wiedzy, red.  Iwona M. Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009
 • „Mit i morał. Kobieta w renesansowej kronice uniwersalnej”. W: Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. Grażyna Borkowska i Lidia Wiśniewska: słowo/obraz terytoria, 2010
 • „Antropologia w badaniach nad literaturą dawną (rekonesans)”. W: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red.  Przemysław Czapliński, Anna Legeżyńska, Marcin Telicki. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2010
 • „Bielscy – bataliści (Obertyn 1531)”. W: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. Wiesław Pawlak, Magdalena Piskała. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2011
 • „Retrospektywa”. W: Poetologie pamięci, red. Dariusz Śnieżko. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2011
 • „Apokryfy Miłosza”. W: Czesław Miłosz i rewolucja, red. Jerzy Madejski, przy współpracy Urszuli Bielas-Głuchowskiej i Beaty Wolskiej. Szczecin: Książnica Pomorska w Szczecinie, 2011
 • „Grafomania jako figura wykluczenia”. W: Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Solińskiego, Marcin Gorczyński. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2015
 • „Zegar mechaniczny: wczesnonowożytne wspólnoty komunikacyjne i chronopoetyka”. W: Wspólnota. Formy – historie – horyzonty, red. Marcin Telicki, Elżbieta Winiecka, Agnieszka Rydz, Agata Stankowska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

Inne

 • Mikołaj Sęp Szarzyński, Poznań:  Dom Wydawniczy Rebis 1996 (monografia popularnonaukowa)

Sprawowane funkcje

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • The Nordic Network for Renaissance Studies
 • Kolegium Refleksji Humanistycznej (Uniwersytet Łódzki))
 • Rada Redakcyjna czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”
 • Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studiów stacjonarnych (2007 – 2008)
 • Organizator i kierownik studiów III stopnia na Wydziale Filologicznym (2008-2010).
 • Lubuskie Towarzystwo Naukowe