„Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”
Czasopismo naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Autobiografia. Literatura. Kultura. Media

Rocznik Komparatystyczny”
Międzynarodowe pismo poświęcone komparatystyce literackiej, kulturowej i intermedialnej

Colloquia Germanica Stetinensia
Czasopismo naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego obejmujące zagadnienia
z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego