Zespół do badań autobiografii i biografii
Prof. dr hab. Jerzy Madejski – kierownik zespołu badawczego
prof. dr hab. Dariusz Śnieżko
dr hab. Ewa Tierling-Śledź
dr hab. Paweł Wolski
dr Nina Pielacińska
dr Joanna Witkowska
mgr Katarzyna Buganik (doktorantka)
mgr Paweł Dziel (doktorant)
mgr Marcin Fisz (doktorant)
mgr Małgorzata Rydelek (doktorantka)
Zespół do badań czasopiśmiennictwa i nowych mediów
Prof. dr hab. Andrzej Skrendo – kierownik zespołu badawczego
prof. dr hab. Agata Zawiszewska
dr hab. Paulina Olechowska
dr Bogdan Balicki
dr Krzysztof Flasiński
dr Sławomir Iwasiów
dr Artur Trudzik
Zespół do badań ewolucji piśmiennictwa religijnego
dr hab. Angelo Rella, prof. US – kierownik zespołu badawczego
prof. dr hab. Marek Skwara
ks. dr hab. Jarosław Nowaszczuk, prof. US
dr hab. Klaudia Koczur-Lejk, prof. US
dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara
dr hab. Marino Balducci
dr Anna Kricka
dr Nelli Sołonko
dr Andrea Schembari
dr Monika Szymczak-Kordulasińska
mgr Beata Skuza
Zespół do badań komparatystycznych i translatologicznych
prof. dr hab. Marta Skwara – kierownik zespołu badawczego
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US
dr hab. Katarzyna Jaworska-Biskup
dr Michał Bajer
dr Aleksandra Kamińska
dr Ewa Szczepan
mgr Monika Karcz-Napieraj
mgr Magdalena Siemieńczuk
Zespół do badań poetyk nowoczesnych
dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US – kierownik zespołu badawczego
prof. dr hab. Piotr Michałowski
dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska, prof. US
dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US
dr Ewa Hendryk
dr Joanna Sumbor
dr Maciej Pieczyński
Zespół do badań regionalizmu i pograniczy
dr hab. Bartosz Wójcik, prof. US – kierownik zespołu badawczego
dr hab. Katarzyna Krasoń, prof. US
dr Weronika Suchacka
mgr Ewa Kaptur (doktorantka)
Zespół do badań tożsamości kulturowych
prof. dr hab. Inga Iwasiów – kierownik zespołu badawczego
dr hab. Arleta Galant, prof. US
dr hab. Tatiana Czerska, prof. US
dr hab. Piotr Krupiński, prof. US
dr hab. Maciej Duda, prof. US
dr Aleksandra Krukowska
dr Magdalena Lange-Henszke
dr Aleksandra Grzemska
dr Łukasz Muniowski
mgr Łukasz Nieroda
mgr Mateusz Strzeżek (doktorant)
mgr Sebastian Urbaniak (doktorant)
Zespół do badań literatury i kultury popularnej
dr hab. Beata Zawadka, prof. US – kierownik zespołu badawczego
dr Barbara Braid
dr Krystian Grądz
dr Paulina Kaczocha
mgr Magdalena Skrzyńska
mgr Jacqueline Woroniec