Uniwersytet Szczeciński,
Uniwersytet Łódzki,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
i
Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza
zapraszają do udziału w konferencji naukowej
LOKALNOŚĆ W SZKOLE
Przedmiotem rozważań chcielibyśmy uczynić miejsce i rolę lokalności w szkole i jej otoczeniu (na lekcjach różnych przedmiotów, w podręcznikach, lekturach, środowisku…)
Proponujemy następujące kręgi tematyczne:
– Kształcenie regionalne
– Mała ojczyzna na lekcjach
– Współpraca szkoły z władzami i organizacjami regionu
– Rola muzeów regionalnych w kształceniu szkolnym
– Spotkania z ciekawymi ludźmi ważnymi dla regionu w szkołach
– Lokalne „piętno” w kształceniu (podręczniki, uniwersytety, ośrodki metodyczne)
– Dawna i nowa literatura regionu w szkole
– Folklor w szkole
– Język regionu (dialekt, gwara) w szkole
– Historia regionu w szkole
– Patriotyzm a patriotyzm lokalny w szkole
– Koncepcja „nowego regionalizmu” w edukacji
Przedstawiona lista zagadnień stanowi propozycję i nie jest zamknięta.
Miejsce i czas spotkania: 3-4 czerwca 2022, Pobierowo
Opłaty konferencyjne, zakwaterowanie, koszty pobytu
Opłata konferencyjna: 150 zł (numer konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom).
Koszty dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy sesji. Na życzenie rezerwujemy noclegi (po zryczałtowanych kosztach) w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego.
Po konferencji planujemy wydanie monografii lub specjalnego numeru czasopisma dydaktycznego
Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: zaklad.dydaktyki@uni.lodz.pl z dopiskiem: KONFERENCJA LOKALNOŚĆ
Komitet organizacyjny:
dr hab. Tatiana Czerska prof. US
dr hab. Barbara Szargot prof. UJD
dr hab. Beata Gala-Milczarek (UŁ)
dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza (UŁ)
mgr Klaudia Jeznach (UŁ)
mgr Anna Meiser (UJD)
prof. dr hab. Maciej Szargot (UŁ)